Site Haritası | Sıkça Sorulan Sorular | Ortaklar ve Destekleyenler  + About the Forum  + A propos du Forum  Forum Hakkında 
   
   
Forum Hakkında
5.Forum
5. Forum: Kim Kimdir?
Önceki Forumlar
4. Forum'un ardından
Tematik Süreç
Siyasi Süreç
Bölgesel Süreç
Temel Gruplar
Hazırlık Süreçleri
Forum Programı
Ödüller
Yeşil Forum İnsiyatifi
- Forum Evaluation
Basın Odası
Kütüphane
Lojistik Bilgiler
Sponsorlar
Haberler
6th World Water Forum
WWF5 Ana Sayfa > Forum Hakkında
 

Dünya Su Forumu

Dünya Su Konseyi Tarafından her 3 yılda bir, ev sahibi ülkenin yetkilileri ile sıkı işbirliği yaparak düzenlenen Dünya Su Forumu, suyla ilgili en büyük uluslararası olaydır. Forum, 4 temel amacı yerine getirmektedir;

● Politik ajandada suyun önemini vurgulamak

● 21. yüzyılda uluslararası su konularına çözüm getirmek maksadıyla tartışmaları desteklemek

● Kesin öneriler oluşturarak önemini dünyanın dikkatine sunmak

● Politik kararlar üretmek

Konseyin ulaştığı büyük başarılardan biri, Dünya Su Forumu vasıtasıyla su ile ilgili meselelere dikkat çekerek bu konuda aydınlama sağlamasıdır. Forum, suyla ilgili küresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla dünyanın her yerinden politikacıların, suyla ilgili toplulukların ve karar vericilerin birlikte çalışabildiği, tartışabildiği ve su güvenliğini sağlayabilmek için çözümler ürettiği bir platform olarak çok önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Geçmiş

1. Dünya Su Forumu 1997’de Fas, Marakeş’te düzenlenmişti. Bu forum “21. Yüzyılda Su, Yaşam ve Çevre için Görüş” adlı çalışmanın hazırlanmasına yol açtı. Çalışmanın sonuçları 2000 yılında Hollanda Lahey’de 2. Dünya Su Forum’unda tartışıldı. Çok sayıda hükümet ve su sektöründen organizasyon, görüşlerin somutlaşması sorumluluğunu üstlerine aldı. Bu çabaların ayrıcalıklı tanığı olarak Konsey vaat edilen faaliyetlerin bu yönde uygulanmasını tahkik etmektedir.

Mart 2003’te Japonya, Kyoto’daki 3. Dünya Su Forumu “Sanal Su Forumu”nun yaratılması ve “Suyun Sesleri”nde binlerce tanıklığın bir araya gelmesi gibi yöntemlerle bütün paydaşların katılması yönündeki ilke kararını açıkça belirtti. Konsey, İkinci Dünya Su Forumunda aldığı kararları izleyerek, “Dünya Su Faaliyetleri” Raporunu, yeryüzündeki 3,000 faaliyetin bir dökümünü sundu. 24,000’den fazla katılımcının toplanmasıyla, Üçüncü Dünya Su Forumu şimdiye dek su ile ilgili düzenlenmiş en büyük faaliyet olmuştur. Bakanlar Konferansına 130 bakan katıldı. Forum ve Bakanlar Konferansı sırasında yüzlerce söz verildi. Her bir oturumun düzenleyicisinden yakın gelecekte gerçekleştirilebilecek somut faaliyetlerin bir listesini hazırlaması istendi.

Dördüncü olarak, Dünya Su Forumu ilk kez Amerika kıtasında ve yaklaşık 20,000 katılımcıyla Meksika’da düzenlendi