Site Haritası | Sıkça Sorulan Sorular | Ortaklar ve Destekleyenler  Bridging Divides  5ème Forum: Bridging Divides for Water  5.Forum 
   
   
Forum Hakkında
5.Forum
5. Forum: Kim Kimdir?
Önceki Forumlar
4. Forum'un ardından
Tematik Süreç
Siyasi Süreç
Bölgesel Süreç
Temel Gruplar
Hazırlık Süreçleri
Forum Programı
Ödüller
Yeşil Forum İnsiyatifi
- Forum Evaluation
Basın Odası
Kütüphane
Lojistik Bilgiler
Sponsorlar
Haberler
6th World Water Forum
WWF5 Ana Sayfa  > Forum Hakkında > 5.Forum
 

5. Forum: Farklılıkların Suda Yakınlaşması

Bu ana tema, Avrupa ile Asya, Ortadoğu ile Afrika, Güney ve Kuzey arasındaki coğrafi kavşak noktalarının altını çizmesinin yanında dünyanın zengin ve fakir, gelişmiş ve gelişmekte olan bölgeleri gibi çeşitli su kültürleri arasındaki kavramsal ayrılıklara da gönderme yapmaktadır.

“Farklılıkların Birleştirilmesi” kavramı aynı zamanda yerel, ulusal, bölgesel ve küresel çapta su kullanıcıları, karar-alıcılar, su uzmanları ve çalışanları arasında ileri seviyede bir bilgi alışverişi ve gelişkin bir anlayış oluşturma hedefini de ifade etmektedir.

Bu farklı bakış açıları arasında bir alışveriş sağlamak amacıyla köprüler inşa etmek, farklılıkların üzerine çıkma ve çeşitli taraf ve sektörleri bir araya getirme fırsatları yaratacaktır.

Son olarak bu tema, kaynakların daha iyi yönetilmesinin Binyıl Kalkınma Hedeflerinin tümüne ulaşmakta katkı sağlaması açısından uluslararası su camiasını daha somut öneriler ortaya koymaya davet etmektedir.