Site Haritası | Sıkça Sorulan Sorular | Ortaklar ve Destekleyenler  Follow up 4th Forum  Suivi du 4ème Forum  4. Forum'un ardından 
   
   
Forum Hakkında
5.Forum
5. Forum: Kim Kimdir?
Önceki Forumlar
4. Forum'un ardından
Tematik Süreç
Siyasi Süreç
Bölgesel Süreç
Temel Gruplar
Hazırlık Süreçleri
Forum Programı
Ödüller
Yeşil Forum İnsiyatifi
- Forum Evaluation
Basın Odası
Kütüphane
Lojistik Bilgiler
Sponsorlar
Haberler
6th World Water Forum
WWF5 Ana Sayfa  > Forum Hakkında > 4. Forum'un ardından
 

4. Forum'un ardından

1996 yılında Marakeş’te düzenlenen 1. Dünya Su Forumu’ndan bu yana dünya genelinde su konusunda sayısız faaliyette bulunulmuştur. Ölçeği ve coğrafi etkileri çok çeşitli olan bu faaliyetler bireyler, topluluklar, kullanıcı örgütleri yerel ve ulusal hükümetler, araştırma enstitüleri, STK’lar, uluslararası kurumlar ve diğerlerinden oluşan paydaşlarca gerçekleştirilmiştir.

Üç yılda bir düzenlenen Forum, bu paydaşların bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımını, artan su krizlerine karşı çözüm üretimini sağlamak için benzersiz bir fırsattır.

 

Su faaliyetlerinin takibi: Neden?

Su ile ilgili tema, aktör ve kaynakların fazlalığı ve çeşitliliği su konusunda açık ve ilgili bilgilere erişimi zorlaştırmakta, engeller oluşturmakta ve bazı durumların daha kötüye gitmesine bile neden olmaktadır.

Bu nedenle Dünya Su Konseyi, yakında gerçekleştirilecek olan 5. Dünya Su Forumu bağlamında bütün paydaşlardan bilgi toplama, birleştirme ve sonuçlarını raporlama projesi başlatmaya karar vermiştir.

Hedefler

 • Faaliyetlerin temel özelliklerini bir araya getirmek
 • Herkese açık olan arama araçlarıyla bilgileri çevrimiçi yayınlamak 
 • Bu bilgileri su konularında küresel etkiyle kullanmak

Hangi faaliyetler?

İlk adımda projenin odaklanacağı noktalar:

 • Meksiko City’deki 4. Forum sırasında duyurulan faaliyetler (öncelikler, taahhütler, öneriler, tavsiyeler)
 • Meksiko’da sunulan yerel faaliyetler
 • 4. Forum’dan sonrası için öngörülen yeni eylemler
 • Mümkünse, 4. Forum’dan önce gerçekleştirilen ve hala sürdürülen faaliyetler.

Faaliyetler nasıl bir araya getirilecek?

İki farklı yaklaşım aynı anda başlatılacaktır:

 1. Forum web sitesinde Katkı Çağrısı, herkese açık nitelikte ve Dünya Su Konseyi sekretaryasına gönderilecek bir form,
 2. Deneyim, bilgi ve kunumu itibariyle bilgi sağlayacak kişilere gönderileni belli postalar.

Toplanan bilgiler nasıl vurgulanacak?

Yapılan katkılar web sitesinde tam olarak görüntülenecektir.

Mart 2009’daki 5. Forum sırasında projelerle ilgili bir rapor sunulacaktır. Rapor içeriği:

 • Tema ve faaliyet türüne göre bütün katkıların özet sunumu,
 • Her ana konu için önemli ilerlemeleri vurgulayan bir sentez, genel eğilimlerin gözlemlenmesi, yüzleşilecek zorluklar, 2006’dan bu yana meydana gelmiş olabilecek zararlar ve kötüleşmeler,
 • Su ile ilgili eylemlerde kalıcı bir takip süreci oluşturmak.