Site Haritası | Sıkça Sorulan Sorular | Ortaklar ve Destekleyenler  + Thematic Process  Processus thématique  Tematik Süreç 
   
   
Forum Hakkında
Tematik Süreç
Tema 1
Theme 2
Theme 3
Theme 4
Theme 5
Theme 6
Siyasi Süreç
Bölgesel Süreç
Temel Gruplar
Hazırlık Süreçleri
Forum Programı
Ödüller
Yeşil Forum İnsiyatifi
- Forum Evaluation
Basın Odası
Kütüphane
Lojistik Bilgiler
Sponsorlar
Haberler
6th World Water Forum
WWF5 Ana Sayfa > Tematik Süreç
 

Tematik Koordinasyon

5. Dünya Su Forumu’nun tematik süreci bir “piramit” yaklaşımından oluşmaktadır: Bütün konular, temalar, başlıklar ve oturumlar, farklılıkların birleştirilmesi ana hedefine yönelik olacaktır.

Program çerçevesi program komitesi tarafından geliştirilmektedir ve amacı, temaları ve konu başlıklarını belirlemektedir. 5. Forum için 6 tema belirlenmiştir:

Amaçlar:

  • Küresel Değişimler ve Risk Yönetimi
  • İnsani Kalkınma ve Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Geliştirilmesi
  • İnsani ve çevresel ihtiyaçlar dikkate alınarak su kaynaklarının korunması ve yönetimi

Araçlar:

  • İdare ve Yönetim
  • Finans 
  • Eğitim, Bilgi ve Kapasite Geliştirme

Her tema için bir koordinatör görevlendirilecektir. Görevleri; sektörler, bölgeler ve etmenler arasında bağlar kurarak çalışmaları ve deneyimleri paylaşabilmek ve tanımlayabilmek adına, ilgili oldukları konuları, başlıkları ve oturumları tematik konsorsiyumlar içerisinde geliştirmektir. 

Konu BaşlığıTemalarAna KonularAna Hedef

Konu 1.1
İklim Değişikliğine Uyum

Tema 1:
Küresel Değişimler ve Risk Yönetimi

Sürdürülebilir kalkınma için su teminiFarklılıkların Suda Yakınlaşması

Konu 1.2
Su konulu göç ve değişen arazi kullanımı, insan yerleşimleri ve su

Konu 1.3
Afet etkilerinin azalması

Konu 2.1
Herkes için su, şehir sağlığı ve hijyen sağlanması

Tema 2

İnsani Kalkınmanın ve Binyıl Kalkınma Hedeflerinin geliştirilmesi

Konu 2.2
Enerji için Su, Su için Enerji

Konu 2.3
Açlık ve fakirliğin giderilmesi için su ve gıda

Konu 2.4
Su servisleri fonksiyonları ve  çoklu kullanımı

Konu 3.1
Havza Yönetimi ve Sınıraşan Sularda İşbirliği 

Tema 3

İnsani ve çevresel ihtiyaçlar dikkate alınarak su kaynaklarının korunması ve yönetimi

Konu 3.2
Tarımsal, enerji ve kentsel su ihtiyacının karşılanması için yeterli su kaynağı ve depolama ait yapısı temini

Konu 3.3 Doğal ekosistemlerin korunması

Konu 3.4
Yeryüzü, yeraltı ve yağmur suyunun korunması ve yönetimi

Konu 4.1
Su hakkının ve iyileştirilmiş erişim için sanitasyon uygulaması
 

Tema 4

İdare ve yönetim

Kalkınma için gerekli mekanizmaların temini

Konu 4.2
Düzenleyici yaklaşımlar yoluyla verimin artırılması

Konu 4.3
Etik şeffaflık ve paydaşların güçlendirilmesi

Konu 4.4
Su hizmetinde kamu ve özel sektörün optimizasyonu 

Konu 4.5
Suyun etkili ve verimli yönetimi için kurumsal düzenlemeler

Bu konu, 4.2 ile birleştirildi

Konu 5.1
Yerel su yönetimleri ve sistemleri için sürdürülebilir finans kaynakları

Tema 5

Finans

Konu 5.2
Hakkaniyet ve sürdürülebilirliğe yönelik fiyatlandırma politikaları

Konu 5.3
Dar gelirlileri kollayan politika ve stratejiler

Konu 6.1
Eğitim, Bilgi ve Kapasite artırıcı stratejiler

Tema 6

Eğitim, Bilgi ve Kapasite Geliştirme

Konu 6.2
Su bilimi ve teknolojisi: 21. yüzyıl için uygun ve yenilikçi çözümler

Konu 6.3
Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasında mesleki ağ ve değerlerin kullanılması

Konu 6.4
Herkes için bilgiKonu 6.5
Su ve Kültür