Site Haritası | Sıkça Sorulan Sorular | Ortaklar ve Destekleyenler  Publications and Report  Publications and Report  Yayınlar ve Raporlar 
   
   
Forum Hakkında
Tematik Süreç
Siyasi Süreç
Bölgesel Süreç
Temel Gruplar
Hazırlık Süreçleri
Forum Programı
Ödüller
Yeşil Forum İnsiyatifi
- Forum Evaluation
Basın Odası
Kütüphane
Bülten: Su Köprüsü
Yayınlar ve Raporlar
Haberler
Lojistik Bilgiler
Sponsorlar
Haberler
6th World Water Forum
WWF5 Ana Sayfa  > Kütüphane > Yayınlar ve Raporlar
 

Yayınlar ve Raporlar

Farklılıkların Suda Yakınlaşmasına İstanbul Yaklaşımı (İngilizce)

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: 2010
Sayfa sayısı: 100
ISBN: 978-605-60848-6-7
Erişim:

   Farklılıkların Suda Yakınlaşmasına İstanbul Yaklaşımı (2,80 MB)

  Farklılıkların Suda Yakınlaşmasına İstanbul Yaklaşımı Kapak (569 KB)

Özet: Farklılıkların Suda Yakınlaşmasına İstanbul Yaklaşımı, Sekretarya çalışanlarının 5.Dünya Su Forumu'nu sentezledikleri monograflardan oluşmaktadır. Kaynak olarak Forum kayıtları, Bölgesel Dokümanlar, Forum sırasında lansmanı yapılan, dağıtılan ya da sıklıkla referans verilen basılı yayınlar ile Siyasi Süreç sonuçları kullanılmıştır. Kitap, Sağlıklı İçme Suyuna ve Sanitasyona Erişim, tarım, Göç, Veri ve Teknoloji, Doğal Afetlerinin Azaltılması ve Yönetimi, Sınıraşan Sular Alanında İşbirliği, Altyapılar, Finans ve Yönetişim bölümleri ile " Farklılıkları Yakınlaştırabildik mi?" başlıklı sonuç bölümünden oluşmaktadır.

Final Raporu 5. Dünya Su Forumu (Türkçe)

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: 2009
Sayfa sayısı: 194
ISBN: 978-605-60848-3-6
Erişim: 

 Final Raporu TR (9,14 MB)

 Final Raporu Kapak (4,34 MB)
Özet: Forum haftası boyunca gerçekleştirilen Tematik Süreç, Bölgesel Süreç, Siyasi Süreç, Üst Düzey Paneller, Sivil Toplum ve Temel Gruplar, Expo ve Su Sergisi, Yeşil Forum İnisiyatifi, kültürel etkinlikler ve yan etkinliklerin yanı sıra ödüller, medya ve iletişim, E-Forum ve yayınlar ile ilgili detaylı açıklamalar içermektedir.

Final Raporu 5. Dünya Su Forumu (İngilizce)

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: 2009
Sayfa sayısı: 190
ISBN: 978-605-60848-0-5
Erişim: 

 Final Raporu ENG (9,14 MB)

 Final Raporu Kapak ENG (737 KB)
Özet: Forum haftası boyunca gerçekleştirilen Tematik Süreç, Bölgesel Süreç, Siyasi Süreç, Üst Düzey Paneller, Sivil Toplum ve Temel Gruplar, Expo ve Su Sergisi, Yeşil Forum İnisiyatifi, kültürel etkinlikler ve yan etkinliklerin yanı sıra ödüller, medya ve iletişim, E-Forum ve yayınlar ile ilgili detaylı açıklamalar içermektedir.

Analiz Raporu (Türkçe)

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: 2009
Sayfa sayısı: 98
ISBN: 978-605-60848-5-0
Erişim: 

 Analiz Raporu Kapak TR (874 KB)

 Analiz Raporu TR (22 MB)
Özet: 5. Dünya Su Forumu'nun organizasyon sürecinden edinilen deneyimleri ve sonuçları paylaşarak ulusal ve uluslararası büyük ölçekli toplantılar için bir kaynak oluşturmak ve Forum sonucu elde edilen birikimin  ev sahibi ülkede kalıcı olması amacıyla Forum'un organizasyon yapısı, temel süreçleri, lojistik çalışmaları, Forumun hemen ardından gerçekleştirilen anket ve Forum sonrası çalışmalar hakkında bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Değerlendirme Raporu 5. Dünya Su Forumu Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Türkçe)

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: 2009
Sayfa sayısı: 19
ISBN: -
Erişim:   Değerlendirme Raporu TR (1 MB)
Özet: Lojistik konular, iletişim, Forum içeriği ve yapısı konularında katılımcı memnuniyetini değerlendirmek amacıyla oluşturulan e-posta anketinin sonuçlarını içermektedir.

Değerlendirme Raporu 5. Dünya Su Forumu Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi (İngilizce)

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: 2009
Sayfa sayısı: 19
ISBN: -
Erişim:   Değerlendirme Raporu ENG (1 MB)
Özet: Lojistik konular, iletişim, Forum içeriği ve yapısı konularında katılımcı memnuniyetini değerlendirmek amacıyla oluşturulan e-posta anketinin sonuçlarını içermektedir.

Analiz Raporu Yönetici Özeti  (İngilizce)


Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: 2010
Sayfa sayısı: 36
ISBN: -
Erişim:   Analiz Raporu Yönetici Özeti İng (1,09 MB)

Özet: Bu Yönetici Özeti, Forum’un organizasyon sürecinde edinilen deneyimlerin ve öğrenilen derslerin paylaşımı amacıyla hazırlanan ve Forum’un organizasyon yapısı, temel süreçleri, temel grupların katılımı, lojistiği, anket sonuçları ve Forum ertesi çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan  Analiz Raporu’nun on beş bölümünün kısa bir özetini sunmaktadır.

Küresel Su Çerçevesi 5. Dünya Su Forumunun Çıktıları (İngilizce)

Yayınlayan: Dünya Su Konseyi - 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası - T.C. Dış İşleri Bakanlığı
Tarih: 2009
Sayfa sayısı: 107
ISBN: -
Erişim:   Küresel Su Çerçevesi ENG (2 MB)
Özet: Forum’un Siyasi, Bölgesel ve Tematik Süreç çıktıları ile Çocuklar Bildirisi ve Gençlik Bildirisi’ni içermektedir.

5. Dünya Su Forumu Sonuç Bildirgeleri (Türkçe)

 Sonuç Bildirgeleri (972 KB)

 Sonuç Bildirgeleri Kapak (2,35 MB)

 

Avrupa Bölgesel Raporu (İngilizce)

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: 2009
Sayfa sayısı: 89
ISBN: 978-605-60848-2-9
Erişim:   Avrupa Bölgesel Raporu ENG
Özet: Bu rapor, Akdeniz Bölgesi'nin önemli su sorunları hakkında bilgi vermekte ve Su Yönetimi; Su ve İklim Değişimine Adaptasyon; Su Finansmanı; ve Su Talebi Yönetimi başlıkları altında bölgedeki başlıca su sorunlarına yönelik Akdeniz Su Topluluğu'nun önerdiği geniş kapsamlı stratejileri içermektedir.

Akdeniz Bölgesel Raporu (İngilizce)

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: 2009
Sayfa sayısı: 68
ISBN: 978-605-60848-1-2
Erişim:   Akdeniz Bölgesel Raporu ENG
Özet: Bu rapor, Akdeniz Bölgesi'nin önemli su sorunları hakkında bilgi vermekte ve Su Yönetimi; Su ve İklim Değişimine Adaptasyon; Su Finansmanı; ve Su Talebi Yönetimi başlıkları altında bölgedeki başlıca su sorunlarına yönelik Akdeniz Su Topluluğu'nun önerdiği geniş kapsamlı stratejileri içermektedir.

Türkiye ve Çevresi Bölgesel Raporu (Türkçe)

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: 2009
Sayfa sayısı: 53
ISBN: 978-605-60848-2-9
Erişim:   Türkiye ve Çevresi Bölgesel Raporu TR
Özet: Türkiye ve Çevresi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen hazırlık toplantılarının sonuçlarını ve önemli mesajlarını biraraya getiren bu rapor, bölgedeki başlıca su sorunlarını Forum'un altı teması çerçevesinde sunmaktadır.

Asya Pasifik Bölgesel Raporu (İngilizce)

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: 2009
Sayfa sayısı: 72
ISBN: 978-605-60848-2-9
Erişim:   Asya Pasifik Bölgesel Raporu ENG
Özet: Asya-Pasifik Bölgesi'nin başlıca su sorunlarını beş alt bölge çerçevesinde ele alan bu rapor, Asya-Pasifik Su Forumu (APWF) tarafından bu bölge için Su Finansmanı ve Kapasite Geliştirme; Su ile ilgili Felaket Yönetimi; ve Kalkınma ve Ekosistemler için Su olmak üzere üç ana tema etrafında geliştirilen geniş kapsamlı bölgesel stratejisini içermektedir.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ve Arap Ülkeleri Bölgesel Raporu (İngilizce)

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: 2009
Sayfa sayısı: 58
ISBN: 978-605-60848-2-9
Erişim:   Ortadoğu ve Kuzey Afrika ve Arap Ülkeleri Bölgesel Raporu ENG
Özet: Bu rapor bölgedeki su kaynaklarının durumuna genel bir bakış sağlamakta, bölgedeki kritik su sorunlarını açıklamakta ve Bugün ve Gelecek Arasında; Zengin ve Fakir Arasında; Arap Ülkeleri ve Komşuları Arasında; Bilgi ve İnsanlar Arasında olmak üzere değişik zeminlerdeki farklılıkların yakınlaştırılması için genel stratejilere yer vermektedir.

Afrika Bölgesel Raporu (İngilizce)

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: 2009
Sayfa sayısı: 61
ISBN: 978-605-60848-2-9
Erişim:   Afrika Bölgesel Raporu ENG
Özet: Afrika Bölgesi'nin 5. Dünya Su Forumu temaları üzerindeki perspektifini ortaya koyan bu rapor, aynı zamanda bölgedeki su altyapısının genişletilmesi için gerekli finansman hakkında detaylı bilgi vermekte ve politik taahhütlerin uygulamaya geçirilmesi için net eylem planları ortaya koymaktadır.

Amerika Bölgesel Raporu (İngilizce)

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: 2009
Sayfa sayısı: 131
ISBN: 978-605-60848-2-9
Erişim:   Amerika Bölgesel Raporu ENG
Özet: Amerika Bölgesi'nin su sorunlarını dört alt bölge çerçevesinde ele alan bu rapor, bu sorunların çözümlenmesinde kaydedilen gelişmeleri yansıtmakta ve su kaynakları yönetimi için önlemler ve siyasi seçenekler konusunda tavsiyeler içermektedir.

Kayıt Duyurusu

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: Ocak 2009
Sayfa sayısı: 24
Erişim:

 İngilizce (.pdf 1.380KB)

 Türkçe (.pdf 1.250KB)

5. Dünya Su Forumu Siyasi Süreci

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: Mayıs, 2008
Sayfa sayısı: 4
Erişim:

 İngilizce (.pdf 800kb)

 Türkçe (.pdf 850kb)

 Rusça (.pdf 533kb)

5. Dünya Su Forumu İkinci Duyuru Özeti 

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: Mart, 2008
Sayfa sayısı: 4
Erişim:

Ingilizce (pdf 800 kb)

 Turkçe (pdf 800 kb)

Fransızça (pdf 800 kb)

 Rusça (pdf 366 kb)

5. Dünya Su Forumu İkinci Duyurusu 

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: Mart, 2008
Sayfa sayısı: 25
Erişim:

 İngilizce (.pdf 3 Mb)

 Türkçe (.pdf 3Mb)

Rusça (pdf 2.4 Mb)

5. Dünya Su Forumu Birinci Duyurusu

Yayınlayan: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: Şubat, 2008
Sayfa sayısı: 23
Erişim:

 İngilizce (.pdf 1.7 MB)

 Metin olarak (.doc 280KB)

 1 sayfa İngilizce Özet

 1 sayfa Fransızca Özet

 1 sayfa İspanyolca Özet

 1 sayfa Türkçe Özet

 1 sayfa Arapça Özet

 1 sayfa Rusça Özet

 

4. Dünya Su Forumu'nun Analizi

Koordinasyon: Daniel Zimmer ve Cesar Herrera
Düzenleme: Paul Van Hofwegen ve Polioptro Martinez Austria
Başmakale Denetçisi : Charles Baubion, Colin Herron ve Jaime Collado
Yayınlayan: Dünya Su Konseyi ve 4. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih : Ağustos, 2006
Sayfa sayısı: 131
ISBN: 968-817-780-6
Erişim: İngilizce on-line şekli İngilizce (PDF, 4.2 MB) ve İspanyolca (PDF, 2.6 MB). İngilizce CD ortamında Dünya Su Konseyi Merkezlerinden edinilebilir.

Dünya Su Konseyi Merkezi


Özet : Dünya Su Konseyi ve 4. Dünya Su Forumu Sekretaryası Tarafından Forum esnasında karşılaşılan önemli olayları sunmak, öğrenilen bilgileri, ana mesajları Forum katılımcılarına ve uluslar arası su topluluğuna aktarmak amacıyla beraberce hazırlandı.  

4. Dünya Su Forumu'nun Sonuç Raporu

Yayınlayan: Dünya Su Konseyi ve 4. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Tarih: Ağustos, 2006
Sayfa sayısı: 258
ISBN: 968-817-782-2
Erişim: İngilizce on-line şekli İngilizce (PDF, 17.5 MB) ve İspanyolca (PDF, 17.5 MB). İngilizce CD ortamında Dünya Su Konseyi Merkezlerinden edinilebilir. Dünya Su Konseyi Merkezi


Özet: Düzenlenen her bir oturumun ayrıntılı açıklamaları, her bir günün sonuç özetleri, çeşitli grupların katıldıkları aktivitelerin yorumları, su fuarı sunumu, katılımcı ve aktivitelerin fotoğraflarını içeren tüm Forum bileşenleri bu derlemede sunulmuştur.