Site Haritası | Sıkça Sorulan Sorular | Ortaklar ve Destekleyenler  Theme 1: Global Change and Risk Management  Thème 1 : Changements mondiaux et gestion des risques   Tema 1 
   
   
Forum Hakkında
Tematik Süreç
Siyasi Süreç
Bölgesel Süreç
Temel Gruplar
Hazırlık Süreçleri
Hazırlık Toplantıları
Katılın!
Forum Programı
Ödüller
Yeşil Forum İnsiyatifi
- Forum Evaluation
Basın Odası
Kütüphane
Lojistik Bilgiler
Sponsorlar
Haberler
6th World Water Forum
WWF5 Ana Sayfa  > Hazırlık Süreçleri  > Katılın! > Tema 1
 

Tema 1: Küresel Değişimler ve Risk Yönetimi

Konu 1.1 İklim Değişimine Uyum Sağlamak

Küresel ısınmanın sebep ve sonuçlarına yönelik giderek artan bir ilgi var. Su topluluğunun yüz yüze olduğu en önemli sorular iklim değişiminin su döngüsünü nasıl etkileyeceği ve insan ile çevre risklerinin azaltılması için en önemli uyum stratejilerinin neler olacağıdır. Fiziksel ve ekonomik koşulların çeşitliliği ve hem etki hem de gerekli olan eylemin özünde yer alan belirsizlik düşünülünce bu konuyla ilgili olarak oturumlar boyunca, alınması gereken uygun tedbirler, teknik cevaplar, tedbirlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak siyasal kararlar ve bunların hangisine en fazla önem verilmesi gerektiği etrafında çok fazla tartışma yaşanacaktır.

Konu 1.2 Su Kaynaklı Göç, Değişen Arazi Kullanımı ve İnsan Yerleşimleri

Su, toprak ve yaşam çevreleri üzerinde artan baskı, göçlere neden olmakta ve bunun sonucunda yeni yerleşimlerin oluştuğu yerlerdeki doğa etkilenmektedir. Daha etkin su yönetimiyle arazi ve çevre kullanımı, dolayısıyla göç ihtiyaçları ve bunun yerleşimler üzerindeki etkileri azaltılabilir mi? Şimdiki ve gelecekteki demografik gelişmeler için su hizmetlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi konularındaki en uygun stratejiler hangileridir?

Konu 1.3 Afet Yönetimi

Milyonlarca insanın emniyet ve ekonomik güvenliğine yönelik yeni tehditler, artan kentleşme ve iklim değişkenliği ile bağlantılı daha sık ve büyük boyutlarda gerçekleşen felaketler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Birincil öncelik afetlere hazır durumda bulunma, değişik düzeylerdeki devlet kurumlarının arasında işbirliği ve afetler meydana geldiğinde hayat, iş, mülk kaybı ve ticarette meydana gelecek duraklamanın azaltılması için kilit konumdaki su altyapılarının yapılması/bakımıdır. Bu bağlamda, sorunun acilliğiyle, değişik hazır bulunma düzeylerinin yüksek maliyetli olmaması gerektiğiyle ve en çok zarar görecek olan “En Az Gelişmiş Ülkeler” ile küçük ada devletleri için “Resmi Kalkınma Yardımı (ODA)”ndan gelecek olası destekle ilgili olarak çeşitli bakış açıları bulunmaktadır.