Site Haritası | Sıkça Sorulan Sorular | Ortaklar ve Destekleyenler  FAQ  FAQ  Sıkça Sorulan Sorular 
   
   
Forum Hakkında
Tematik Süreç
Siyasi Süreç
Bölgesel Süreç
Temel Gruplar
Hazırlık Süreçleri
Forum Programı
Ödüller
Yeşil Forum İnsiyatifi
- Forum Evaluation
Basın Odası
Kütüphane
Lojistik Bilgiler
Sponsorlar
Haberler
6th World Water Forum
WWF5 Ana Sayfa > Sıkça Sorulan Sorular
 

 

Forum nedir? Diğer uluslararası konferanslardan farkı nedir?

Dünya Su Forumu, dünyadaki su konulu en büyük etkinliktir bununla birlikte 2 ila 3 yıl süren hazırlık süreci boyunca çeşitli alanlardaki paydaşları da kapsayan uzun bir hazırlık sürecine dayanmaktadır.

Çoğu konferans su uzmanları ve belli hedef grupları için yapılırken, Dünya Su Forumu farklı sektörlerden insanların biraraya gelerek su ile ilgili sorunlara ortak çözümler bulabilmelerini sağlayan bir platformdur. Forum, suyun ortak bir mesele olduğunu ve su ile ilgili sorunların çözümü için, sadece bir sektör yerine farklı sektörlerin yaklaşımlarının dikkate alınmasının gerekli olduğu fikrini benimsemektedir.

Ayrıca çoğu konferansta tek bir konu işlenirken Dünya Su Forumu tematik ve kritik su meselelerini irdelemek ve bu meselelerin sebep ve etkilerini (örneğin iklim değişikliği ve bu değişikliğin göç hareketlerine etkisi) incelemek amacıyla gerçekleştirilen küresel bir etkinlik niteliğindedir.

Dünya Su Forumu, çok paydaşlı tartışmalar yoluyla hazırlık süreci ve Forum haftası boyunca politik düzeyde çeşitli taahhütler ortaya çıkmasını sağlayan benzersiz bir organizasyondur. Bu nedenle Forum sırasında düzenlenen bir Bakanlar Konferansı ile 100’den fazla ülkenin bakanları biraraya getirilmektedir. Bu bakanlar, parlamenterler ve yerel idareciler arasında etkileşim ve paylaşım hedeflenmektedir.

Forum’da aynı zamanda büyük çaplı Birleşmiş Milletler etkinlikleri de gerçekleştirilmektedir. BM Dünya Su Kalkınma Raporları yıllardır Forum’da açıklanmaktadır. Bu raporların üçüncüsü İstanbul’da açıklanacaktır.

 

Neden 5. Forum düzenleniyor? Forum’un önceki forumlara göre artı değerleri nedir?

Düzenlenen her Forum suyun güvenli olduğu bir geleceğe giden yolda önemli bir adım ve aynı zamanda yeni ve farklı zorluklar olarak görülebilir. Bir öncekinin sonuçları üzerine inşa edilen her Forum arasındaki üç yıl boyunca önemli meselelerin tartışma ve çözüme kavuşturulma yolu açılmaktadır.  Marakeş’teki 500 katılımcıdan Mexico City’deki 20,000 katılımcıya giden süreçte Forumun giderek büyüdüğü ve su alanında dünyanın en büyük etkinliği haline geldiğini görmek mümkündür.

Atılan somut adımlara rağmen herkes için suyun güvenli olduğu bir dünya elde etmenin uzağındayız; bu nedenle Dünya Su Konseyi ve Forumunun görevi hala devam etmektedir. Forum, su ile ilgili bütün önemli meselelere odaklanmaktadır ve 2006 yılında ana mesele “yerel idareler” ise bugün buna ek olarak su için farklılıkların birleştirilmesini, yani su ve sanitasyona herkesin erişebilmesini sağlamak için farklı bakış açılarına sahip kişilerin biraraya getirilmesini de ekleyebiliriz.

 

 

 

Neden katılmalıyım? Forum’a kim, neden katılmalıdır?

Forum, su konularını öğrenmek, Su paydaşlarıyla buluşmak ve yeni ortaklıklar kurmak, fikir ve deneyimleri artırmak/desteklemek ve yeni proje, ürün ve hizmet geliştirmek için iyi bir fırsattır.

Forum, dünyadaki tüm bölgelerden su topluluklarını, politika ve karar mercilerini biraraya getirip,  su güvenliğini sağlamak için çözüm bulmaya yönelik tartışma ve girişimlerde bulunmalarını sağlayan eşsiz bir platformdur. Su dünyasından ve aynı zamanda diğer sektörlerden anlatacak bir şeyi olan tüm katılımcılar, deneyimlerini diğerleri ile paylaşmak, her düzeydeki su politikalarını etkilemek için Forum’a katılmalıdır.

 

 

Nasıl katılabilirim?

 

Lütfen İstanbul’daki 5.Dünya Su Forumu Sekretaryası ile irtibata geçiniz. Tel: +90 216 325 49 92 - epostal: info@worldwaterforum5.org).

5. Dünya Su Forumu'na katılım, dünyadaki su yönetiminin yönelimini belirleyecek tartışmanın bir parçası olmanızı sağlayacak, Sanal Buluşma Alanı (VMS) üzerinden de gerçekleşmektedir.

5. Dünya Su Forumu'na katılımın 12 direkt yolu da bulunmaktadır.  ''Katılın, ama nasıl?'' sayfasından bilgi alabilirsiniz.

 

Bildiri sunabilir miyim? Oturum önerisi yapabilir miyim? 

Bu Forum için tematik gelişim süreci önceki forumlardan daha farklı. Temel olarak, 5. Dünya Su Forumu, etkileşimli oturumlarda tartışılacak belirli sayıda (yaklaşık 100) soruya somut cevaplar vermeyi hedefliyor. Her oturum, farklı  paydaşların değişik açılardan konuları tartışmasını sağlayacak. Bu nedenle, bütün oturum önerileri için teklif istenmeyecek, ilgi alanlarına göre belirli konular hakkında çözüm önerileri beklenecek.

"Oturumların gelişmesine katkıda bulunun" sayfasından bilgi alabilirsiniz.  Katılım çağrısı Sanal Buluşma Alanı üzerinden de yapılmaktadır.

 

 

 

Foruma katılım ücreti ne kadar?

5. Dünya Su Forumu’na kaydolmak için konaklama ile turistik etkinliklerin yanı sıra, on-line ödeme olanaklarını içeren kayıt formunu doldurunuz. Bu forma, 5. Dünya Su Forumu’nun web sitesindeki kayıt bölümünde yer alan Sanal Buluşma Alanı’ndan ulaşabilirsiniz.

On-line kayıt ve ön ödeme, Forum sırasındaki akreditasyonun hızlı olmasını sağlayacaktır. Katılımcılar aynı zamanda Atatürk Havalimanı’nda ve Feshane Kayıt Merkezi’nde on-site kayıt yaptırabilirler.

Forumu çok sayıda paydaş için daha erişilebilir bir hale getirmek amacıyla kayıt ücretlerinde bazı indirimler yapılmıştır.

Bu indirimler aşağıdaki gibidir: 

• 31 Aralık 2008 tarihine kadar erken kayıt dönemidir ve % 20’lik indirim uygulanacaktır;

• Gelişmekte olan ülkelerden* gelen katılımcılar, % 40 indirimden yararlanacaktır;

• En az gelişmiş ülkelerden* gelen katılımcılar, % 60 indirimden yararlanacaktır;

• Dünya Su Konseyi’ne üye olan her bir kuruluştan en fazla beş temsilci % 20 indirim uygulanacaktır;

• 16-25 yaş arasındaki gençler standart ücretin sadece % 10’unu ödeyecektir;

• 3 günlük ve 1 günlük kayıt paketleri toplam ücretin, sırasıyla % 50 ve % 20’si kadardır;

• 30 kişiden fazla olan gruplar için, her grup üyesine % 10 indirim sağlanacaktır;

* OECD tanımları.

Not: Ücretler Euro cinsinden belirtilmiştir.

 

 

Dünya Su Konseyi üyeleri
Kategori/ Kayıt türü31 Aralık  2008'e kadar1 Ocak 2009'dan itibaren
Gelişmiş Ülkeler / BM600800
Gelişmekte olan ülkeler360480
Az gelişmiş ülkeler240320
3 günlük kayıt300400
1 günlük kayıt120160

 

 

Diğer
Kategori/ Kayıt türü31 Aralık 2008'e kadar1 Ocak 2009'dan itibaren
Gelişmiş Ülkeler / BM8001000
Gelişmekte olan ülkeler480600
Az gelişmiş ülkeler320400
Öğrenciler80100
3 günlük kayıt400500
1 günlük kayıt160200

Kayıt paketine elektronik ve/veya basılı Forum belgeleri, Su Sergisi, Fuar ve etkinliklere giriş, günlük öğlen yemek paketleri dahildir. 

 

Foruma katılanlara maddi destek sağlanıyor mu?

Bazı sponsorluklar sağlanacak, prosedür daha sonra kısaca açıklanacaktır.  Bu bölüm bilgi geldikçe güncellenecektir.

Kyoto Büyük Dünya Su Ödülü , 5. Dünya Su Forumu’nda ikinci kez verilecektir. Ödülün amacı; bölgelerin ve toplumların kritik su ihtiyaçlarına karşılık gelen halk desteğini almış çalışmalar, faaliyetler yürüten birey veya organizasyonları onurlandırmaktır. Başvurular,  Sanal Buluşma Alanı  üzerinden gerçekleştirilebilir.

 

İstanbul Forumu nasıl organize edilmektedir?

Dünya Su Konseyi Yönetim Kurulu, kapsamlı bir eleme sürecinin ardından etkinliğe yaklaşık üç yıl öncesinde bir grup aday arasından ev sahibi ülkeyi ve şehri seçer. Tüm adaylar ülkelerindeki hükümet yetkililerince desteklenmek durumundadır.

Ev sahibi ülke ve Dünya Su Konseyi yetkilileri Forum için bir Uluslararası Yürütme Kurulu (UYK) oluştururlar. Bu Kurul her iki taraftan da eşit sayıda üyeden oluşur. Kurul; Program, Siyasi Süreç ve İletişim Komiteleri adlı üç alt komite tarafından desteklenmektedir. UYK, Forum’un organizasyon kısmını denetler ve bu üç alt komitenin çalışmalarına kılavuzluk eder.  İstanbul’da kurulan ve farklı disiplinlerden gelen çalışanlardan oluşan sekretarya, Forum’la ilgili bütün faaliyetleri desteklemekle görevlidir.

Forum’dan iki yıl önce ev sahibi ülkede bir Başlangıç (Kick-Off) toplantısı düzenlenmektedir. Bu etkinliğe dünyanın genelinde farklı bölgelerini ve su sektörlerini temsil eden 300 kadar paydaş davet edilmektedir. Paydaşlar süreç boyunca ana konulara ve Forum’un genel yönelimine veri/katkı sağlar, Forum’la ilgilenen her kurum, teşebbüs ve bölgenin hazırlık sürecine dahil edilmesinin yollarını araştırırlar.

Sonraki 2 yıl boyunca tematik konuları görüşmek, ortaklıklar kurmak, sinerji oluşturmak ve Forum sürecine yeni kurum/kişilerin dahil olmasını sağlamak amacıyla  dünya genelinde bir dizi hazırlık toplantısı düzenlenir Böylece; Forumda tartışılan konuların daha sağlam temellere dayanması ve Forum tartışmalarının soyut kavramlar yerine somut adımlara odaklanaması sağlanır.

Forum Sekretaryası; Forumdan bir yıl önce  çeşitli kurumlardan oturum önerileri alır ve kayıt sürecini başlatır. Forumdan önceki son yıl, Forum programına son şekli verilir ve lojistik düzenlemeler gerçekleştirilir.

Katkıların bildirilmesi için son tarih 30 Eylül 2008’dir. Bu konuda uzmanlık bilginiz, deneyimleriniz ve fikirleriniz gerekmektedir. 5. Dünya Su Forumu’nu inşa ettiğimiz bu süreçte bir taş da siz koymak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

 

 

 

Forum haftası boyunca neler yapılacak? Program nedir?

 

Forum haftası detaylı programı Kasım 2008’de belli olacaktır. Forum, dünyada su yönetiminin geliştirilmesi katkıda bulunacak, sorunu farklı açılardan ele alacak bir hafta süreli bir girişimdir. Aşağıdakileri içerecektir:

  • Yaklaşık 100 çok paydaşlı oturum düzenlenecektir. Oturumlarda su kaynakları yönetimi ve stratejileriyle iligili sorular tartışılacak ve ana mesajlar oluşturulacaktır.
  • Bu ana mesajlar daha sonra bütün katılımcılara açık olacak yuvarlak masa toplantısı tartışmalarına dahil edilecek  Forum'un politik maddesi olarak sayılacak 
  • Dünya Su Sergisi birçok etkinliğe evsahipliği yapacak. Bunlardan birkaçı: Küresel Su Eğitim Köyü, Uluslararası Su ve Eğitim Etkinlikleri.
  • Bölgelerin hazırlıklarının sonucu olarak belirlenecek ana öncelikleriyle ilgili sunumlar gerçekleşecek.
  • Öğrenme Merkezi, katılımcılara çalışma ve siyasete yönelik kurslarla bilgilerini artırma şansı sunacak.
  • Su ve kültür arasındaki vurgulayan birçok tur, sosyal ve kültürel etkinlik gerçekleşecek.
  • Kyoto Büyük Dünya Su Ödülü'nün finalistlerinin sunumları gerçekleşecek.  
  • Fark yaratacak birçok etkinlik daha gerçekleşecek.

 

Kiminle iletişime geçmeliyim?

Forum hakkında herhangi bir bilgi için web sitesindeki ‘Bize Ulaşın’ bölümündeki formu doldurabilir ya da 5.Dünya Su Forumu Sekretaryası ile irtibata geçebilirsiniz. (Tel:   +90 216 325 4 992   )

Sitedeki ‘Kim Kimdir?’ sayfasında  ise WWC personeli, Komite üyeleri ve Sekreterya personelinin isim, pozisyon, e-mail ve fotoğraf  bilgileri yer almaktadır.

 

 

 

Dünya Su Sergisi nedir?

Dünya Su Sergisi hizmetlerini, ürünlerini, faaliyetlerini ve çalışmalarını sergilemek isteyen suyla ilgili şirketlerin katılması nedeniyle kapsamlı bir alan olacaktır. Bu sergi, su girişimciliğinin ifade edilmesine olanak sağlamayı amaçlamaktadır ve yeni su teknolojilerinin arzı ile talebi arasında köprü işlevi görmektedir.

Dünya Su Sergisi'nde bulunan şirketler atık su arıtımı, sanitasyon, tarım ve başka birçok konuda suyla ilgili faaliyetlerini sunarlar. Bu sergi bütün dünyadan su konusunda yetkili birçok kamu kurumundan ve şirketlerden önemli karar vericileri biraraya getirecek ve böylece yeni iş olanakları için mükemmel fırsatlar sunacaktır.

Sergi, pazardaki olanaklarınıza katkıda bulunacak ve potansiyel yeni müşteri tabanına erişimin yanı sıra organizasyon boyunca yeni bağlantıların oluşturulması için avantajlı bir ortam sağlayacaktır.

Sergiye katılarak şirketinizin ürünlerini ve hizmetlerini tanıtma fırsatlarından yararlanın. Çeşitli stand seçenekleri mevcuttur: 9m²’den başlayan alanlara sahip; boş stand, donanımsız stand ve donanımlı stand.

Nisan 2008’den itibaren fiyatlarla ilgili bilgiler www.worldwaterforum5.org adresinde bulunabilir veya expo@worldwaterforum5.org adresinden e-posta yoluyla öğrenilebilir.

 

Mexico’da ne elde edilmişti? Bu 4. Forumdan çıkan mesajlar nelerdi? Önceki Forumlardaki taahhütler/kararlar/temel bulgular nelerdir?

 

 

1. Dünya Su Forumu 1997 yılında Fas’In Marakeş kentinde düzenlenmiştir ve dünya su krizinin ciddiyetinin anlaşılmasına yardımcı bir süreç haline gelmiştir. Marakeş Bildirgesi, Dünya Su Konseyine  “Dünya Su Vizyonu” (21. Yüzyıl Uzun Vadeli Su, Hayat ve Çevre Vizyonu)  geliştirerek bu krizin aşılmasına yönelik bir adım atma velaketini vermiştir. Uzun süren bir çalışma sürecinin ardından “Vizyon” 2000 yılında yayımlanmış ve 2. Dünya Su Forumunda sunulmuştur.

2000 yılında 2. Dünya Su Forumu Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleştirilmiş ve Gelecek İçin Su Vizyonu ile ilgili Eylem Çerçevesi konusunda önemli tartışmalara sahne olmuştur.  Forumda, dünya su topluluğunun Vizyon metninde öngörülenlerin eyleme dönüştürülmesi amacıyla yaptığı çalışmaları incelemek ve 3. Forumda bu incelemeleri bir rapor halinde sunmak üzere bir izleme ekibinin kurulması önerilmiştir.  Sonuç olarak, 3000 eylem ve faaliyetin analizini ve dökümünü içeren “Dünya Su Eylemleri” raporu 2003 yılında yayımlanmıştır. Rapor, dünya genelinde birçok kişinin önemli su meselelerinin çözümüne yönelik gayretlerini gözler önüne sermektedir.. İlk defa bir Bakanlar Toplantısının düzenlendiği bu forumda çözüm bekleyen en önemli sorunların bu toplantıda görüşülmesi sağlanmıştır.

Mart 2003’te Japonya’nın Kyoto, Shiga ve Osaka kentlerinde düzenlenen 3. Dünya Su Forumu, “Sanal Su Forumu” ve “Su Sesleri” aracılığıyla binlerce bildirinin toplandığı ve böylece bütün paydaşları kapsama yönündeki kararlılığın ifade edildiği bir etkinlik olmuştur. Konsey tarafından 2. Forum’un devamı niteliğinde olan “Dünya Su Eylemleri” raporunun sunulduğu ve 24,000’den fazla kişinin katıldığı 3. Dünya Su Forumu o güne kadar düzenlenen en büyük su organizasyonu olmuş, Bakanlar Konferansına 130 bakan katılmıştır. Yüzlerce yerel ve bölgesel taahhüdün yer aldığı Su Eylemleri Portföyü oluşturulmuş ve bu portföy için hazırlanan web sitesinde yayımlanmıştır. Forumdaki her oturum düzenleyicisi yakın gelecekte atılacak somut adımların birer listesini oluşturmuştur.  4. Dünya Su Forumu Mexico City’de gerçekleştirilmiştir.

Mexico City’de düzenlenen 4. Dünya Su Forumu boyunca gerçekleştirilen 206 çalışma oturumuna dünyanın her yerinden 20,000 kişi katılmış ve 530 yerel eylem sunumu gerçekleştirilmiştir.

4. Forum’da Politik Süreç, sadece Bakanlar Toplantısı ile sınırlı kalmamış, dünya genelinden bakanları,parlamenterleri ve yerel yetkilileri su konusunda somut eylemler için biraraya getirecek şekilde genişletilmiştir.Bu süreç İstanbul’daki 5. Forum’da daha da geliştirilecektir.

Forum’un çerçeve programına ek olarak  Su Hakkı ile ilgili önemli konular ve ilk defa Yerel İdareler ve Parlamenterler’e de yer verilmesi konuları ortaya çıkmıştır.  Forum Sentez Raporu ile ana mesajlar, öğrenilen dersler ve Forumla ilgili bütün etkinliklerde sunulan temel tavsiyeler biraraya getirilmektedir:

 

·         Su ve sanitasyona erişim konusu öncelikle yerel bir konudur. 

·         Kaliteli su hizmetleri için uygun yönetim zorunludur.

·         Dayanışma mekanizmaları geliştirilmelidir.

·         Yerel hükümetlerin kurumsal, finansal, teknik ve profesyonel kapasiteleri güçlendirilmelidir..

·         Farklı bölgeler arasında, ulusal ve ulusüstü düzeyde kurallar oluşturulması, politika koordinasyonu sağlanması ve adil yaklaşımlar benimsenmesi gerekmektedir

·         Parlamenterlerin su politikaları ve ilgili yasalararın oylanması ve önerilmesinde önemli rolleri bulunmaktadır.

Çeşitli önemli tavsiyelerde bulunulmuş, ancak gelecekte yapılacakları etkileyen asıl belirleyici noktalar, tartışmalar ve ortaklıklarla oluşan yansımalardır.

 

 

Forum’dan ne gibi politik sonuçlar beklenmektedir? Politikacılar yine taahhütlerden kaçınacak mı?

5.Dünya Su Forumu, diyalog, bilgi ve deneyim üzerine inşa edilen,paydaşların katılımına  açık bir süreçtir. Amacı su kullanıcıları, karar organları ve sivil toplum örgütleri arasında gelişmiş bir anlayış oluşturarak; yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde su politikaları geliştirmektir Bu bağlamda, Forum’un Politik sürecinin ana hedefleri; politik düzeyde bilinci artırmak ve mevcut su meselelerine somut çözümler bulmak için politik bir gündem oluşturmaktır.

Politik Süreç üç politik gruptan oluşacaktır be bunlar; ulusal hükümetler, seçilmiş parlamenterler ve yerel otoriteler. Ayrıca, paydaşlar Sürece katılacaktır.

İlk uygulama olarak, Politik Sürecin hükümetler bölümü ile koordineli biçimde, sınırlı sayıda katılımcıyla, bir devlet ve hükümet başkanları toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantının sonuçları, kısa,  tartışma götürmez genel prensip ve değerlerden oluşan “Appeal”dır. Merkezi su faaliyetlerinin, topluma ve küresel değişiklik önlemlerini uygulamaya etkisinin ne olduğunu ortaya koyabilir.

Bakanlık Konferansı, Politik Sürecin ana etkinliğidir ve su konusundan sorumlu bakanları hedeflemekte olup, diğer konuyla ilgili bakanlara da açıktır. Bakanlık Konferansı, deneyimli bir süreç ile bir eylem gündemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamada, Bakanlık Konferansının sonuçlarının “iklimsel değişkenlik/değişiklik içeren Küresel Değişikliklerle paralel su yönetimi uygulama stratejileri için bir gündem” oluşturması beklenmektedir; kısaca Bakanlık gündemi Bakanlık Bildirisine eklenir.

Parlamenterler bölümü, kanun ve anlaşmaların uygulanmasının tartışılması için uygun bir araçtır. Ayrıca ulusal ve yerel hükümetler arasında bir köprü olarak da görülür.

5.Forum Politik Sürecinin önemli ve girişimci bir parçası olarak görülen, Yerel Yönetimler Bölümü, 2008 Dünya Su Günü’nünde farklı şehirlerin 20 Belediye başkanının katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Belediye Başkanları Toplantısı” ile başlayacaktır. Süreç, Forum öncesinde ve esnasında, dünya’daki diğer şehirlere de yayılacaktır. Bu bölümün potansiyel sonucu, Yerel Yönetimlerin problemlerini yönetim birimleri ve kanun yapanların dikkatine sunabilmeyi sağlayacak olan, bağlayıcılığı olmayan bir ilkeler dosyası olan “İstanbul Kentsel Su Konsensusu” dur. 

Politik süreç, 5.Forum ile sınırlı kalmayacaktır. Bu sürecin sonucu, bir daha ki Forum’a kadar, suyun gündem konusu olmadığı G8, UN-CSD, UNFCCC gibi uluslar arası süreçlerle beslenmelidir.

Dünya Su Forumları arasında devamlılık ve istikrarın sağlanması; Forum esnasında söylenen ve yapılanlara uyulması, Dünya Su Konseyi için çok büyük önem arz etmektedir. Forum esnasında verdikleri sözlerine sadık kalmaları konusunda ülkeleri harekete geçirmek için, ev sahibi ülke ve Konsey şu anda birlikte mekanizmalar geliştirmektedir.

 

Forum, bölgedeki suyu kontrol etme de Türkiye için bir araç mıdır? Bu forum, özel şirketlerin, suyu ticari ürün olarak işletmeleri için bir araç olabilir mi?

Forum, sınırötesi işbirliği, ortak görüş ve birleşik su yönetimini desteklemektedir. İşbirliğini destekler ve buna imkan veren bir çevre oluşturur. Belirli bir bölge için hangi su yönetim çözümlerinin yararlı olacağı ile ilgili karar vermez, ancak daha çok sınır ötesi su kaynaklarının mantıklı, doğru ve dengeli kullanımı ve aynı zamanda paylaşımı konularında taraflara tartışma olanağı sunar. 5.Dünya Su Forumunun ev sahibi ülkesi olarak Türkiye, sınır ötesi konuların açık olarak tartışılmasından yanadır. Hiç bir ülkenin kendi özel gündemini, küresel gündeme dayatmasını da istemez.  

Forum, her bir bölgenin yerel özelliklerini göz önünde bulundurarak, su sorunlarına çözüm bulma yeridir. Forum esnasında, yerel otoriteleri güçlendirmek, sorumluluklarını paylaşmak için kamu-özel sektör ortaklıkların önerdiği tüm çözümler sunulur ve üzerinde tartışılır. Sivil toplum örgütleri, kullanıcılar… vs’nin temsil edildiği gibi özel sektör kuruluşları da Forum’da temsil edilmektedir, ancak tartışmalarda baskın olamazlar ya da sonuçları gereksiz yere etkileyemezler. Forum, özel firmaların suyu ticari bir ürün olarak işletmelerine yardımcı olacak bir araç değildir, ancak ortak çözümler bulmak ya da tartışmak diğer taraflar için kabul edilebilir ya da yararlı olabilir.

 

 

Forum için kritik olan, sivil toplumlar örgütleri katılmaları için davet edilecekler mi?

5.Dünya Su Forumu organizatörleri, Sivil toplum örgütleri ve eylemcileri hali hazırda Forum’a davet etmiştir. Forum, farklılıklara neden olmak yerine, farklılıkları birleştirmek için konuyla ilgili paydaşlarla konuları tartışıp görüşerek, iletişim kurmayı esas alma ilkesini benimsemektedir. Böylece, bu örgütleri ve görüşlerini Forum’a dahil etmek için çaba harcanacaktır.

 

Dünyanın Su Problemlerini çözecek misiniz?

Dünya Su Problemlerini çözmek için su, karar organlarının gündeminde olmalıdır. Forum suyu,  dünyadaki Su Politikacıları ve karar organlarının gündeminde tutmak için en önemli araçtır. Forum, Dünya Su Problemlerine çözüm bulma olanağı ve işbirliği sağlamayı amaçlamakta olup, su problemlerine kesin çözümler bulunan bir platform değildir. Dünya Su problemleri ancak doğru yönetim, teknik, idare, Forumun desteklemeyi amaçladığı yasal ve katılımcı çerçeve ile çözümlenebilir.

 

 

     

5. Forum Sekreteryası

DSI
Libadiye Caddesi No.54
Küçükçamlıca - Üsküdar
34696 Istanbul/TURKEY

Telefon:
 +90 216 325 49 92 
Fax:
+90 216 428 09 92

Email