Site Haritası | Sıkça Sorulan Sorular | Ortaklar ve Destekleyenler  News 2008-09  Actualités 2008  Haberler 
   
   
Forum Hakkında
Tematik Süreç
Siyasi Süreç
Bölgesel Süreç
Temel Gruplar
Hazırlık Süreçleri
Forum Programı
Ödüller
Yeşil Forum İnsiyatifi
- Forum Evaluation
Basın Odası
Kütüphane
Bülten: Su Köprüsü
Yayınlar ve Raporlar
Haberler
Lojistik Bilgiler
Sponsorlar
Haberler
6th World Water Forum
WWF5 Ana Sayfa  > Kütüphane  > Haberler > Haberler
 

Haberler

Bakanlar Süreci 3.Hazırlık Toplantısı Roma'da düzenlendi

21-23 Ocak 2009 Roma • İtalya


T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliği yaptığı ve Dünya Su Konseyiyle birlikte düzenlediği, 5. Dünya Su Forumu’nun Bakanlar Sürecinin 3. Hazırlık Toplantısı (PrepCom), 21-23 Ocak 2009’da Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Genel Merkezi, Roma’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantının birinci günü gözden geçirilmiş Sentez Raporu’nun [İstanbul Su Stratejisi Rehberi] tartışmalarına ayrılmıştır. Bakanlar Bildirisi’nin ekinde yer alması öngörülen bu Raporun formatı ve kullanımı üzerine görüşmeler yapılmıştır.

Ulusal hükümetler ve uluslararası kuruluşların yanı sıra ilgili Temel Gruplar da Sentez Raporu üzerindeki tartışmalara katılmışlardır. Toplantının kalan kısmı Bakanlar Bildirisi hakkında tartışmalara ayrılmıştır. Birleşmiş Milletler formatındaki dokümanın her bir maddesi, sadece ulusal hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından tartışılmıştır. İlgili Temel Gruplar’a, Bakanlar Bildirisi üzerinde sadece ikinci günün başlangıcında katkı yapma olanağı verilmiştir. Katılımcıların yoğun ilgisi sonucu verimli bir tartışma ortamı sağlanmış ve dokümanların Mart başında dördüncü bir hazırlık toplantısında buluşularak sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.

İŞ DÜNYASI 5. DÜNYA SU FORUMU’NA  KATILIYOR !

29 Ocak 2009 • İstanbul

9 Ocak 2009 tarihinde ,  “İş Dünyası Toplantısı” birçok meslek örgütünün  katılımıyla  5.Dünya Su Forumu Sekreteryası’nda gerçekleşti. İş Dünyası Grubu,  Fuar ve Sergi katılımı başta olmak üzere, yan etkinlikler, sponsorluk konularında bilgi alırken, Forum’da nasıl yer alacaklarını ve yaptıkları çalışmaları Forum’a nasıl taşıyabileceklerini tartıştılar. Detaylı bilgi ve İş Dünyası duyurumuz için lütfen tıklayın


Bakanlar Sürecinin Üçüncü Hazırlık Komitesi Toplantısı

21-23 Ocak 2009 • İstanbul

5.Dünya Su Forumu Bakanlar Süreci’nin 3. Hazırlık Komitesi Toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliği ve Dünya Su Konseyi’nin eş organizasyonu ile 21-23 Ocak 2009 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün Roma’daki genel merkezinde düzenlenecektir.

Cenevre’de gerçekleştirilen 2. Hazırlık Komitesi toplantısında Sentez Raporu tartışmaya açılmış olup alınan öneriler doğrultusunda hazırlanan yeni versiyonunun içeriği, toplantının ilk gününde tartışmaya açılacaktır. Bakanlar Bildirisi’nin ekinde olması öngörülen raporun formatı ve kullanımı üzerine müzakereler yapılacaktır.  
 
Ulusal hükümetler ve uluslararası kuruluşların yanı sıra ilgili Temel Gruplar, Sentez Raporu üzerindeki tartışmalara katılabileceklerdir. Toplantının kalan kısmı Bakanlar Bildirisi hakkında tartışmalara ayrılmıştır. Birleşmiş Milletler formatındaki dokümanın her bir maddesi, sadece ulusal hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından tartışılacaktır. İlgili Temel Gruplar’a, Bakanlar Bildirisi üzerinde sadece ikinci günün başlangıcında katkı yapma olanağı verilmiştir.

Kadın Örgütleri 2. Hazırlık Toplantısı için Bir araya Geliyor!

5-6 Ocak 2009 • İstanbul

Toplumsal Cinsiyet ve Su İttifakı (Gender & Water Alliance), Su İçin Kadın Ortaklığı (Women forWater Partnership) üye örgütleri, diğer kadın ve toplumsal cinsiyet ağları, DSF sekretaryası ve Türkiye’deki kadın örgütlerinin ortak katılımı ile Mart ayında yapılacak olan Dünya Su Forumu’na Hazırlık amacıyla 5-6 Ocak tarihlerinde ikinci bir toplantı düzenlenecektir. İlk toplantı 7 Kasım 2008’de Sekretaryada düzenlenmişti.

Örgütünüzün bu toplantıya katılımı su gibi hayati bir konunun tartışılması sürecinde yapacağınız katkılar açısından önem taşımaktadır. Toplantıda Hazırlık Konferansı’nın yöntemi, içeriği ve katılımcıları tartışılacaktır.

Toplantının amacı:

  • Toplumsal Cinsiyet ve Su İttifakı’nı bir araya getirmek;
  • Forum için Kadın Kozası’nı örgütlemek;
  • Siyasi süreçlere dâhil olmak;
  • Kadınlar Temel Grubu için Hazırlık Konferansı’nı örgütlemek;
  • Yerel süreçlerde kadın-erkek eşitliğinin gözetilip gözetilmediğini izlemektir.

Toplantı Yeri:    Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürriyet Binası B2
Toplantı Saati: 10:00-16:00

Sorularınız için, Türk Kadınları Temel Grubu İrtibat Noktası Özlem Aslan 'a ulaşabilirsiniz.

Türkiye içi/çevresi hazırlık toplantısı: Lefkoşa

9-11 Ekim 2008 • Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs

‘Akdeniz Havzası’nda Su Temalı Bölgesel Toplantı’ başlıklı uluslararası toplantı, Beşinci Dünya Su Forumu Bölgesel Çalışmaları çerçevesinde, 9-11 Ekim 2008’de Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

Akdeniz Havzası, küresel ısınmadan en çok etkilenen bölgeler arasında gösteriliyor. Bu toplantının amacı ise farklı ülkelerden uzmanları biraraya getirerek, Akdeniz Havzası’nın suyla ilgili sorunlarını tartışabilecekleri bir platform yaratmak.

Toplantının su problemlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlaması, bilimsel tartışmaları teşvik etmesi, siyasetle ilintili yaklaşımlar sağlaması ve karar mercileri için analiz oluşturması bekleniyor. Toplantının sonuçları Beşinci Dünya Su Forumu’na taşınacak.

 

Siyasi Süreç Komitesi Hazırlık Toplantısı

11-12 Eylül 2008, Paris, Fransa

Siyasi Süreç Komitesi Hazırlık Toplantısı, 11-12 Eylül 2008'de Fransa'nın başkenti Paris'teki UNESCO merkezinde gerçekleşecek. Dört toplantıdan oluşacak serinin ilki, T.C. Dışişleri Bakanlığı evsahipliğinde Dünya Su Konseyi ile birlikte organize ediliyor.

Bu ilk toplantıda hükümetleri temsilen uzmanlar, Forum Siyasi Süreci'ne yöneltilecek konuları teklif edecekler. Siyasi Süreç'in ana amacı ise 'İklim Değişikliğini İçeren Küresel Değişimler İçin Su Yönetimi Adaptasyon Stratejileri' için Siyasi Ajanda oluşturmak.

Değerlendirme ve tartışmalara temel oluşturacak Bakanlık Tartışma Belgesi de toplantıda sunulacak.

Tartışmalar, 5. Dünya Su Forumu Tematik Programı kapsamında 6 ana tema etrafında gerçekleşecek. Taslak programı okumak için tıklayın...

'Sürdürülebilir Su Yönetimi Konferansı' 

9 Eylül 2008 • İstanbul

Türk Sanayicileri ve İşadamalrı Derneği TÜSİAD, 9 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşecek ‘Sürdürülebilir Su Yönetimi’ konulu konferansta ‘Sürdürülebilir Su Yönetimi: Sorunlar ve Öneriler’ ile ‘Su Dağıtım Servislerinde Özel Sektörün Rolü: Küresel Pratikler Doğrultusunda Türkiye Modelinin Tartışılması’ başlıklı iki rapor açıklayacak.

Konferansta ‘Türkiye’de Su Yönetimi: Sorunlar ve Öneriler’, ‘Su Krizlerine Çözüm Arayışları: Finansman, Teknoloji, Know-how’ ile ‘Kuraklık ve Su Yönetimi’ başlıklı üç oturum gerçekleşecektir.

TÜSİAD, bu konuların tartışılacağı bir platform yaratarak 5. Dünya Su Forumu’na katkıda bulunmayı amaçlıyor. Katılımcılar ve kesin program daha sonra duyurulacaktır.

Forum Yan Etkinliği: Expo Zaragoza

28 Ağustos 2008 • Zaragoza, İspanya

İstanbul Kentsel Su Mutabakatı ikinci taslağı, İspanya’nın Zaragoza kentinde 28 Ağustos’ta gerçekleşecek yan etkinlikte tanıtılacak.  İlk taslağı, İstanbul’da, Dünya Su Günü’nde sunulan mutabakatın ikinci taslağı, Mart 2008’den bu yana birçok yerel idarecinin görüş ve yorumları ile zenginleşti. Zaragoza’da Forum için yapılan hazırlıklar da anlatılacak.

Stockholm Su Haftası: 5. Dünya Su Forumu Konu Başlığı Toplantıları Ve Yan Etkinliği

19 Ağustos 2008

Öğle Yemeği Yan Etkinliği

5. Foruma altı ay kala Stockholm Su Haftası kapsamında 19 Ağustos’ta Forum ile ilgili hem kat edilen mesafe hem de hedeflenenler üzerine en son bilgilerin sunulacağı bir yan etkinlik düzenlenecektir. Ayrıca katılımcıların gelecek yılki Forum’a ne şekilde dahil olabileceklerinin ayrıntılı olarak açıklanacağı etkinlikte Stockholm Dünya Su Haftası’nın 5. Dünya Su Forumu’nda küresel topluma somut çözümler sunabilmesi için belli konuların tartışılması beklenmektedir.

Öğleden sonra Yan Etkinliği: 13:30-17:00

Düzenlenecek bir yuvarlak masa semineri ile Dünya Su Haftası katılımcıları bugünün temel su meselelerine çözümlerini sunmaya davet edilecektir. Ara tartışma grupları ise 5. Dünya Su Forumu’nun tematik çerçevesi dahilinde belirlenen altı tema ve Forum’un oturumlarını şekillendirecek 24 konu başlığı üzerinde duracaktır. Katılımcılar aynı zamanda bölgesel süreç koordinatörleri de bilgi alışverişinde bulunabileceklerdir. Seminer çeşitli disiplinler ve uzmanlık alanlarından gelen katılımcıları biraraya getirerek farklı bakış açılarının 5. Dünya Su Forumu’na yenilikçi ve işbirliğine dayalı katkı sağlamalarına neden olacaktır.

Sanal Buluşma Alanı (VMS) açıldı

1 Ağustos 2008

Dünya Su Konseyi ve Beşinci Dünya Su Forum'u, Sanal Buluşma Alanı'nı (VMS) açtı: portal.worldwaterforum5.org 

Sanal Buluşma Alanı (VMS) dünya su sorunlarına çözüm bulunmasıyla ilgilenen herkesi biraraya getiren; çalışma, deneyim ve bilgi birikimlerini paylaşmalarını sağlayan bir iletişim platformu.

5. Dünya Su Forumu'nun hazırlık sürecine katkıda bulunacak Sanal Buluşma Alanı'nın, zaman ve coğrafi sınırları aşarak, farklı düşünce ve görüşleri buluşturup, Forum temasına uygun olarak, 'farklılıkları yakınlaştıracağı'na inanıyoruz. 

Sanal Buluşma Alanı, Forum haftası ve hazırlık toplantılarına katılanlardan daha fazla sayıda kişi ve kurumun biraraya getirilmesini sağlayacak.

Resme tıklayarak detaylı olarak VMS sayfa örneğini inceleyebilirsiniz. Kayıt olmak için lütfen tıklayın.


1 Ağustos 2008

Forum Oturumları: Şimdi Katılın!

Bu Forum için tematik gelişim süreci önceki forumlardan daha farklı. Temel olarak, 5. Dünya Su Forumu, etkileşimli oturumlarda tartışılacak belirli sayıda (yaklaşık 100) soruya somut cevaplar vermeyi hedefliyor. Her oturum, farklı  paydaşların değişik açılardan konuları tartışmasını sağlayacak. Bu nedenle, bütün oturum önerileri için teklif istenmeyecek, ilgi alanlarına göre belirli konular hakkında çözüm önerileri beklenecek.

Tematik çalışma, tematik çerçeveye göre şekillenecek ve öneriler, oturum geliştirme sürecine dahil edilmek üzere değerlendirilecek.

"Oturumların gelişmesine katkıda bulunun" sayfasından detaylı bilgi alarak katkıda bulunabilirsiniz. Doldurduğunuz katılım  formu, ilgilendiğiniz konunun koordinatörüne gönderilecektir.

Forum sizin ve katkınızla başarıya dönüşebilir. Katılın! 

Türkiye çevresi bölgesel toplantısının 4.cüsü 3-4 Temmuz 2008 tarihlerinde Makedonya’nın Üsküp şehrinde düzenlendi.


5. Dünya Su Forumu bölgesel süreci çerçevesinde, 3-4 Temmuz tarihlerinde Makedonya’nın Üsküp şehrinde “Doğu Avrupa’da su sorunları: İklim Değişikliği Etkileri, Hassasiyet Değerlendirmesi ve Uyum Tedbirleri” teması altında iki günlük çalıştay toplantısı düzenlendi. Doğu Avrupa’da su kaynakları üzerine iklim değişikliğinin etkileri, göç ve değişen arazi kullanımı, insan yerleşimleri ve su, afet etkilerinin azaltılması konuları toplantı boyunca tartışıldı. Türkiye Çevre ve Orman Bakanı Prof.Veysel Eroğlu ile Makedonya Tarım, Orman ve Su Temini Bakanı Aco Spasenovski toplantının açılışını yaptı.  Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, Makedonya, Slovenya ve Türkiye temsilcileri ülkelerinde karşı karşıya kaldıkları su sorunları ile ilgili sunum yaptılar. Sonuç raporunu indirmek için tıklayın

Üsküp'te 'Medeniyetler ittifakında suyun tarihsel rolü' konulu yan etkinlik de gerçekleşti. Yan etkinlik raporunu indirmek için tıklayın

Su Kaynaklı Hastalıkların Azaltılması Konulu Konferansta Forum Yan Etkinliği

27-29 Haziran • Duşanbe, Tacikistan  

Tacikistan Hükümeti 27-29 Haziran 2008’de gerçekleştirilecek “Su Kaynaklı Hastalıkların Azaltılması Konulu Uluslararası Konferans”a ev sahipliği yapacaktır. Konferansın amacı hükümetlerin, BM kurumlarının, özel sektör ve sivil toplumun su kaynaklı hastalıkların önlenmesi, yerelleştirilmesi ve azaltılması ile bu hastalıklara karşı hazırlık çalışmaları konularında, ayrıca en iyi deneyimler ve iyileştirme alanında işbirliği konularında seferberlik yapmalarıdır.

Forum Sekretaryası, konferansın teknik oturumlarına katılmak üzere Duşanbe’de olacak ve çalıştaylarda Forum’la ilgili sunumlar yapacaklardır. Sekretarya Dünya Su Konseyi ile 5. Dünya Su Forumu’nun hedefleri ve amaçları konusunda bir yan etkinlik de düzenleyecektir.

Birinci Asya Pasifik Bölgesel Hazırlık Toplantısı

27 Haziran 2008

Singapur Uluslar arası Su Haftası sırasında 27 Haziran 2008 tarihinde 1. Asya Pasifik Bölgesel Hazırlık Toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantının amacı bölgesel verilerin 5. Dünya Su Forumu'nun tema ve konu başlıklarıyla beraber nasıl koordine edileceğinin görüşülmesi ve 5. alt bölge hazırlık toplantısının kararlaştırılmasıdır.